Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew….

Wczoraj w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody 73 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Uroczystości zakończył koncert pieśni patriotycznych w Gimnazjum nr 16.

Z Knurowa nagrody odebrał Zespół wokalny z MSP 6 – I miejsce (op. Elżbieta Płonka), oraz Michalina Pałac z MG 4 – II miejsce (op. Beata Mazurek)

foto: Elżbieta Płonka