Kolizja w Leszczynach
===================

15: 50 Leszczyny, ul. Pojdy /naprzeciw “ratusza”/.

K.Kluczniok

 Strazacy z OSP Leszczyny na miejscu po 10 minutach

Już !!! o 16:20 jest policja.