Knurowski MOSiR ogłosił ponowny przetarg na budowę hali sportowej przy Alei Lipowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej II etap w Knurowie przy ul. Dworcowej 28.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie wraz z łącznikiem łączącym istniejący budynek Zespołu Szkół nr 1. Prace będą prowadzone na działkach 3561/6 i 3561/5. 2.
Roboty będą obejmować:
1) budowę budynku hali sportowej o wymiarach nawierzchni sportowej hali 24,02 x 42,32 m wraz z niezbędnym zapleczem szatniowym, socjalnym i biurowym wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych istniejącej szkoły w celu bezpośredniego połączenia istniejącej szkoły z projektowaną halą sportową;
2) wykonanie wewnętrznych instalacji budynku, tj. elektrycznej (WLZ), wodnej, kanalizacyjnej, instalacji niskonapięciowej wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania;
3) zagospodarowanie całego otoczenia budynku;
4) wykonanie, a po akceptacji Zamawiającego dostarczenie Zamawiającemu projektu nasadzeń zastępczych w ilości 10 szt. drzew z gatunku Klon zwyczajny „Globosum” o minimalnym obwodzie pnia 8 cm mierzonym na wysokości 100 cm;
5) wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z w/w projektem oraz opieka nad tymi drzewami przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji;
6) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z dostawą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania.

Przedmiotem kolejnego zamówienia jest kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ramach modernizacji – przebudowy Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28. Nieruchomość jest zlokalizowana na działkach nr 2141/20 i 2141/22. Prace będą również prowadzone na działkach nr 2141/21, 2141/54 oraz 2141/55.
Roboty będą obejmować:
1) wykonanie 160,29 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 2) wykonanie 142,97 m sieci kanalizacji deszczowej,
3) zabudowę 1 kpl. zbiorników retencyjnych ZR 1,
4) odtworzenie fragmentu instalacji drenażowej boiska piłkarskiego,
5) wykonanie, a po akceptacji Zamawiającego dostarczenie Zamawiającemu projektu nasadzeń zastępczych 40 drzew o wysokości min. 1,5 m w miejsce usuniętych drzew z działki objętej inwestycją zgodnie z decyzją Starosty Gliwickiego z dnia 9 października 2015 r.;
6) wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z w/w projektem oraz opieka nad tymi drzewami przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji.