W związku z zakończonym postępowaniem i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty MZGLiA publikuje Ogłoszenie o wyborze oferty na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w zakresie napraw i konserwacji z dnia 29 listopada 2017 r.

Obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami, stanowiących własność Gminy Knurów, zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie w w/w zakresie otrzymuje firma: PRB MICROBUD s.c. S.Baron J.Baron ze Szczygłowic.

Oferta wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami zamawiającego i była jedyną ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu.

Kwota jaką Przedsiębiorstwo otrzyma za wykonywanie zadania to 17,82 zł / roboczo godzinę.