Akcje uświadamiające, informujące, prezentacje odpowiedniego palenia w piecach – tymi działaniami zajmujemy się od kilku lat.
Z jednej strony zauważamy poprawę przynajmniej w mentalności i zmianę nawyków w dużej części społeczeństwa.
Niestety jak widać po wskazaniach aparatury pomiarowej i wszelkich możliwych wskazaniach stacji monitorujących, stan powietrza do zadowalających, nie należy.
Szczególnie w okresie zimowym, kiedy to temperatury spadają, ciśnienie jest niskie i brak wiatru, doprowadza to czym oddychamy do wręcz ekstremalnej konsystencji będącej bardziej gazem przypominającym powietrze, którego skład widać gołym okiem.
Istotny wpływ na ten stan rzeczy, ma oczywiście brak naturalnego katalizatora jakim jest zieleń, drzewa, czy też główne liściaste połacie naszych lasów zwanymi „płucami Śląska”.

   Do niektórych ludzi nie dociera jeszcze, że ważnym, oprócz zdrowego jedzenia, jest również to czym oddychamy. Co i jak spalamy w piecu, z jakiej formy transportu korzystamy.

   Dotarliśmy do zestawienia działalności lokalnej Straży Miejskiej, która w swoich szeregach posiada odpowiednio przeszkolonych funkcjonariuszy. To oni w pierwszej kolejności wysyłani są, głównie na zgłoszenia mieszkańców, w przypadkach podejrzenia łamania prawa i świadomego zatruwania powietrza.

W trakcie Akcji Smog 2017 odebrano 75 zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania (c.o.)
Jak się okazuje zgłoszeń potwierdzających spalanie odpadów było – 5, potwierdzających zanieczyszczenie poprzez zadymienie – 2, a niepotwierdzonych zgłoszeń aż 68.

Z raportu wynika, że przeprowadzono 43 kontrole kotłowni. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono – 7 wykroczeń, jest to: 5 wykroczeń ( art, 191 ustawy o odpadach ) – spalanie odpadów w piecach c.o.
Wobec ich sprawców zastosowano następujące sankcje: – nałożono 3 mandaty karne na kwotę 300 zł oraz 2 pouczenia. W 3 przypadkach spalane były płyty meblowe, 1 przypadek to spalanie opakowań kartonowych i 1 spalanie odpadów zakwalifikowanych jako „bio”. Odnotowano również 2 przypadki zanieczyszczenia przestrzeni publicznej przez zadymienie. Kwalifikuje się je jako wykroczenie z artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń – w tym przypadku dokonano 2 pouczeń.

Ogółem w zeszłym ( 2017 ) roku ujawniono 29 wykroczeń, dotyczących termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami ( art. 191 ustawy o odpadach) tj. w piecach i przestrzeni otwartej ( w tym 5 wykroczeń ujawnionych w trakcie kontroli kotłowni ) w wyniku czego nałożono 6 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1400 zł ( w tym 3 mandaty karne kredytowane na kwotę 300 zł – wykroczenia ujawniono w trakcie kontroli kotłowni ). Do Sądu skierowane zostały 2 wnioski.

   Akcja Smog 2018 to 7 zgłoszeń spalania odpadów w piecach c.o. W tym zgłoszenia potwierdzające spalanie odpadów – 0, niepotwierdzonych zgłoszeń 7.
W okresie od 1 do 16 stycznia 2018 strażnicy przeprowadzili 2 kontrole kotłowni w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia spalania odpadów w piecach c.o. W trakcie podjętych czynności nie stwierdzono spalania odpadów.

/Dane z raportu Straży Miejskiej w Knurowie/

 

3 KOMENTARZE

  1. Witam.
    W związku z powyższym artykułem prośba do redakcji.
    Proszę o napisanie artykułu czy jest możliwość, oraz w jaki sposób rozpoznać to czy ktoś pali śmieciami lub plastikiem na podstawie dymu wydobywajacego się z komina. Proszę o artykuł wraz ze zdjęciami. W ten sposób będzie można uświadomić wiele osób co należy zgłosić a co nie.
    Pozdrawiam.

Comments are closed.