W knurowskim spółdzielczym klubie „Gama” odbyło się dzisiaj ( 13.01.2018 ) spotkanie integrujące środowiska stowarzyszeń.

Adam Wala szef knurowskiego Oddziału PTTK TRION, pomysłodawca i organizator imprezy zaprosił 8 stowarzyszeń wśród których znaleźli się m.in. członkowie:

  • Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków
  • Klub Abstynencki 7
  • Dom Pomocy Społecznej
  • Ośrodek wsparcia MPOS
  • Oddział Terenowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  • Terenowe Koło Polskiego Związku Niewidomych z Gliwic
  • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • TRION

oraz osoby niezrzeszone, które również są zapraszane i zaproszone jeżeli są sympatykami koła Trion i chcą wspólnie włączyć się do zabawy.

    Z ramienia Rady Miasta Knurów na spotkanie przybyli Przewodniczący Rady – Tomasz Rzepa z zastępcą Jerzym Pachem, czynnie wspierający działalność stowarzyszeń. Prezes Gliwickiego Oddziału PTTK – Janina Lelito-Zimochocka z zastępcą Andrzejem Barczyszynem.

Za oprawę muzyczną odpowiadał Piotr Świecznik

    W wystąpieniach składane były życzenia i serdeczności na Nowy Rok. Wszystkim życzono ZDROWIA jako tego „najważniejszego towaru” na wagę wszystkiego.

 

   Ważnym jest też podkreślenie konieczności pokazaniu ludziom, że nie czas siedzieć samotnie w czterech ścianach. Trzeba chcieć otworzyć się na innego człowiek. Jak to powiedział Przewodniczący Rady Miasta Knurów – Tomasz Rzepa: „… najważniejsze jest to, żeby chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. Trzeba mówić o tych spotkaniach, żeby zachęcić innych do wyjścia z domu, bo nie ma nic cenniejszego niż fakt, że człowiek daje samego siebie drugiemu człowiekowi.”

 

 

„Wychodząc na zewnątrz, zbliżamy się do siebie, spotykamy. Poznajemy, wiemy, że możemy na siebie wzajemnie liczyć. Poprawiają się dzięki temu relacje między ludzkie- poprawia się jakość naszego życia, co jest celem działalności stowarzyszeń” – dodał w  swoim wystąpieniu Piotr Kołodziejczyk – prezes Klubu Abstynenta „7”.