130 tys. złotych trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z Knurowa oraz działających na terenie miasta, na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z dziedziny polityki społecznej w roku 2018, cztery oferty zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego z budżetu miasta.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalna Komisja pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Piotra Surówki, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawiła listę beneficjentów wraz z propozycją kwot dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 50/BWP/2018 z dnia 08.02.2018r. 4 organizacje pozarządowe – kliknij i zobacz wykaz.

Info: knurow.pl