Radni dali jednogłośnie światło na:
– wprowadzenie zmian do wzoru oświadczenia Partnera Programu Rodzina 3+ poprzez zastąpienie wymogu PESEL wnioskodawcy informacją o podstawie umocowania osoby składającej oświadczenie w imieniu wnioskodawcy (program jest realizowany w gminie Knurów od 18 grudnia 2013 r)
– zmiany fragmentów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów” (dotyczyło ujednolicenia linii terenów przeznaczonych pod zabudowę zlokalizowanych w rejonie cieku Knurówka wzdłuż ulicy Rybnickiej)
– wydłużenie okresu spłaty pożyczki z WFOŚiW zaciągniętej na wymianę stolarki okiennej w MSP 4, wymianę okien i CO w MSP 6 oraz wymianę CO w MSP 7.
Gmina chciała spłacić pożyczkę szybciej bo w latach 2018 – 2020. Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania przez WFOŚiW uchwalonymi przez Radę Nadzorczą nr 148/2017 z dnia 10 maja 2017 r okres spłaty nie może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 12 lat
– zwiększenie dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 567 557,12 zł.

Wprowadzono dzięki temu nowe zadania:
– wykonanie projektu technicznego parkingu przy ulicy Szpitalnej na lata 2017-2018 (łącznie 120 tys)
– przebudowa odcinka ulicy Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ulicy Stawowej os w/w odgałęzienia do ulicy Michalskiego na lata 2017- 2018 (łącznie 96 tys)

Relacja : Artur Socha