Tradycyjne 11 listopada w całej Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku przypada 99 rocznica wolnej i niepodległej Polski czyli 11 listopada 1918 roku przybyły z więzienia w Magdeburgu do Warszawy Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę cywilną i wojskową. Dzień później przed Naczelnym Wodzem stanęło zadanie utworzenia rządu, a przed całym narodem misja odbudowy Państwa Polskiego. Z tej okazji dzisiaj w całym kraju organizowane są uroczyste imprezy upamiętniające te wydarzenie.

Dzień 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych, które odbywają się w ciągu roku. Święto Narodowe jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937. Następie zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku i ponownie przywrócone ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.

Ten dzień skłania każdego Polaka do refleksji na temat patriotyzmu. A trzeba tu zaznaczyć, że patriotyzm to indywidualna i społeczna postawa, oznaczająca przywiązanie i miłość do własnej ojczyzny. Obejmuje on przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kraju.

Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują solidne korzenie, ale nadal potrzebna jest troska o zachowanie wartości duchowych i materialnych kultury.

Z tej tradycji oczywiście nie wyłamuje się Knurów i jak co roku 11 listopada świętował uroczyście Dzień Pamięci.

W godnym i uroczystym przeżyciu tego święta pomaga mieszkańcom Knurowa udział w liturgii Eucharystycznej. Coroczna msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona została o godz. 11 00 w kościele pw. św. Cyryla i Metodego, w której uczestniczyli m.in. uczniowie szkoły mundurowej, władze miasta i powiatu oraz Chór Kameralny „Slavica Musa”. Homilię wygłosił ks. proboszcz Mirosław Pelc zastanawiając się wspólnie z wiernymi nad istotą patriotyzmu.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przemaszerowali ulicą Dworcową pod pomnik Powstańców Śląskich przy akompaniamencie Orkiestry Dętej  KWK „Knurów” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka.

W obchodach udział wzięli m. im. klasy mundurowe z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, poczty sztandarowe, delegacje m.in. prezydent miasta Adam Rams, wiceprezydent Piotr Surówka, sekretarz miasta Piotr Dudło, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach i Henryk Hibszer,  wicestarosta Powiatu Gliwickiego – Ewa Jurczyga, dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego- Adam Ostalecki,  posłanka i była minister oświaty Krystyna Szumilas oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w Knurowie, przedstawiciele oświaty, policji, zakładów pracy, związków zawodowych, jak również dyrektorzy szkół i młodzież szkolna oraz liczne grono mieszkańców Knurowa.

W trakcie uroczystości 11 listopada odbyło się ślubowanie uczniów I klas mundurowych,  któremu przewodniczył sierżant sztabowy Sławomir Tokarz, a Orkiestra KWK „Knurów” odegrała polski hymn państwowy czyli Mazurek Dąbrowskiego.

Przy pomniku Powstańców Śląskich przybyłe delegacje złożyły wińce, a poczty sztandarowe oddały hołd tym wszystkim, którzy oddali życie walcząc o wolność Polski.

Następnie odbył się przemarsz uczestników imprezy ulicami miasta na boisko Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  w Knurowie prowadzony przez Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich, który pojawił się na zaproszenie szkoły, z uwagi na wieloletnią owocną współpracę.

Na koniec obchodów Narodowego Święta Niepodległości w budynku szkolnym  przy ul. Szpitalnej 29, około godz. 13.30  rozpoczęła się uroczysta akademia o charakterze patriotycznym, w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego i ZSZ nr 2 w Knurowie.

Relacja: Agnieszka Łyko

 

 

Pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Knurowie w obecności pocztów sztandarowych, delegacji samorządowych , instytucji, szkół i przedszkoli zostały złożone wieńce i kwiaty…