Z niecierpliwością czekamy  na decyzje, które powinny zapaść już niebawem w ogłoszonym zamówieniu na  – roboty budowlane: pn.

„Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26″, realizowanego w ramach projektu

pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych , polegających m.in na :

 • wymianie stolarki okiennej
 • wymianie ślusarki drzwiowej
 • ociepleniu ścian zewnętrznych
 • ociepleniu dachu budynku
 • robotach remontowych po wymianie instalacji c.o.

Roboty elektryczne:

 • modernizacja instalacji odgromowej
 • instalacja elektryczna modernizowanej kotłowni
 • instalację oświetlenia zewnętrznego
 • zasilanie nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej
 • wymianę oświetlenia sali kinowej

roboty w zakresie instalacji c.o. i wentylacji

 • wymianę grzejników istniejących na nowe stalowe
 • dobór armatury grzejnikowej
 • wymianę istenijących przewodów c.o.
 • dobór centrali wentylacyjnej
 • doprowadzenie kanałów wentylacyjnych do centrali
 • wymiana instalacji gazowej w kotłowni
 • podłączenie gazowej pompy ciepła do instalacji gazowej

 

Zamówienie dotyczy projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, musi więc spełnić wszelkie restrykcyjne normy i narzucone założenia.

Wiemy, że do przetargu przystąpiły 4 firmy z terenu Gliwic, oferując za wykonanie zadania kwoty z przedziału 2.100.000 – 1.551.030,00 zł.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania wynosi: 1532.991,93 zł ( brutto )

 

 

Podpisujący umowę będzie miał 16 tygodni na wykonanie zlecenia od momentu podpisania umowy.

Tak więc czekamy na wiążące decyzje i podpisanie umowy z firmą, która zostanie wytypowana do wykonania robót.