mjr Jarosław Wiewióra – Referat Obrony Cywilnej UM Knurów

 

Kontrole akwenów wodnych w okresie zimowym, to już zdecydowana tradycja. 8 lutego została przeprowadzona przez stosowne służby.  Objęła ona akweny Moczur, „Aniołki”, Zatopy i szczygłowickie „Zalane”.

W objeździe zorganizowanym przez Referat Obrony Cywilnej – mjr Jarosława Wiewiórę , udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych:  policji – dzielnicowy Krzysztof Hoffman, straży pożarnej – Andrzej Bąk, straży miejskiej – Andrzej Dobrowolski , przedstawiciel WOPR Knurów Dawid Stolarek i prezes honorowy WOPR, jednoczesny wice Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy Pach oraz Mariusz Rzeźniczek – gospodarz akwenów z ramienia PZW i Jerzy Rejkowicz – Prezes Stowaazyszenia Wędkarskiego Górnik II w Knurowie, również Radny RM Knurów.

 

 

W czasie wizji lokalnych nie stwierdzono, przebywania na lodzie osób nieuprawnionych, jak również śladów które wskazywałyby taką czynność dokonaną wcześniej.