Sejm RP w ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 r. „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” zobowiązał wszystkie samorządy na terenie kraju do zmiany nazw ulic upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia symbolizujące komunizm do 1 września 2017 r.

Organem upoważnionym do nadawania nazw ulic jest Rada Miasta.
Instytut Pamięci Narodowej pismem z dnia 6.07.2017 r. ocenił iż następujące nazwy ulic na terenie Knurowa wypełniają normy przywołanej ustawy lub mogą być rożnie interpretowane i wnioskuje o ich zmianę tj.:
ulica Jerzego Ziętka;
ulica 26 Stycznia;
ulica Jedności Narodowej;
ulica I Dywizji Kościuszkowskiej.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców o przesyłanie propozycji nowych nazw ww. ulic w terminie do 13.08.2017 r.
Równocześnie informujemy iż:
art.5.1 ww. ustawy mówi, iż „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”;
art. 5.2 ww. ustawy mówi, iż „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”.

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqi2GZKUlFhekxtNd0X7tN89-JFFveeEezfYumYqsIE4Rh3A/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true&fbzx=-7273517534300673000