Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, jako jedna z niewielu w powiecie gliwickim bierze udział
w ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Czad i ogień. Obudź czujność!


Nasza akcja obejmuje cykl zajęć dla uczniów klas trzecich w oparciu o materiały pomocnicze ,, Mądre rady Żarka – psa strażaka” dostarczone przez Państwową Straż Pożarną. Celem spotkań jest edukowanie i uświadamianie dzieci na temat zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, wybuchem gazu, czy pożarem.
Szczególnie niebezpieczny jest okres grzewczy, który sprzyja nieszczęśliwym wypadkom związanym z zatruciem CO i pożarami spowodowanymi stosowaniem urządzeń grzewczych. Dorośli nie zawsze, i nie w każdej sytuacji, mogą skutecznie czuwać nad bezpieczeństwem dziecka. Dlatego tak ważna jest edukacja już od najmłodszych lat. To na nas, rodzicach i nauczycielach, spoczywa obowiązek nauczenia dziecko samodzielnego dbania o własne bezpieczeństwo, aby w jak największym stopniu dało się uniknąć nieszczęśliwych wypadków.
Ważne jest, dla nas, aby uczeń kończący klasę trzecią, czyli I etap edukacyjny, potrafił dostrzec niebezpieczeństwo w odpowiednim czasie i właściwie na nie zareagował oraz znał numery alarmowe.
Na koniec naszej akcji zorganizowany zostanie konkurs, którego tematem będzie zabezpieczenie się przed czadem i sposób reagowania w przypadku jego wystąpienia. Ponadto wszyscy uczniowie klas trzecich otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Koordynatorami cyklu zajęć ,, Czad i ogień. Obudź czujność! ” w naszej szkole są pani Anna Kuran oraz Angelika Tomecka.

info: Gabriela Bieniek  /MSP nr2/