Skrzyżowanie ulic Zwycięstwa i Rybnickiej

Zła ocena odległości wystarczyła, żeby autobus PKMu znalazł się w rowie.

Po godzinie 17, na skrzyżowaniu ulic Rybnickiej ze Zwycięstwa autobus linii 710 jadący w stronę Szczygłowic zakończył swój kurs w rowie.