21 lutego 2018 w Sali Sesyjnej knurowskiego Ratusza odbyła się 46 sesja Rady Miasta Knurów.

Przedstawimy Państwu wyrywkowo, interpelacje radnych. Szczegółowe pytania i odpowiedzi znajdą się  na stronach BIP Urzędu Miasta Knurów:

Radny Gruszka: przypomniał, że w 2017 roku złożył wniosek o montaż progów zwalniających na ulicy Klasztornej

Radny Pach: os. Redyna – prosi o postawienie Tablicy Ogłoszeń przy wjeździe do ul. Lompy,

Radny Furgoł: poinformował Prezydenta o powstałej inicjatywie mieszkańców ul. Rakoniewskiego, Wzgórze, Krywałd, Niepodległości, Wilsona i Starych Szczygłowic, zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej. Prośba radnego o włączenie się „Miasta” i pomoc w organizacji spotkań, mieszkańców z firmą PSG, która planuje dokonanie rozeznania terenu i rynku na zapotrzebowanie gazyfikacją.

Radny Rejkowicz – zapytał Czy to prawda, że zostanie zlikwidowany Ośrodek Zdrowia ?

Radny Porada: zwrócił uwagę na problem doświetlenia ulic, przejść dla pieszych przy ul. Dworcowej; poruszył problem częstego wyłaczania oświetlenia ulicznego na Farskich Polach; podziękował Radnemu Szafarzowi za zaangażowanie w projekt Karta Seniora 65+; Prosił również o zamieszczenie na łamach lokalnej prasy, listy firm biorących udział w projekcie. Podziękował również, za dokonanie nasadzeń na Rondzie Rotmistrza Pileckiego

Radny Dulias: zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądów stanu nawierzchni dróg na WP II, z propozycją dokonania napraw na ul. Ułanów; pytał na jakim etapie i kiedy będą wdrażane regulacje dotyczące ul. Szpitalnej i przejść dla pieszych

Radny Machulik: dziękował w imieniu swoim i mieszkańców za wykonany deptak ( Al. Platanów) oraz zwrócił się o montaż dodatkowych 2 ławek.
Radny Socha: wyraził swoje niezadowolenie z powodu braku wykonania inwestycji z Budżetu Obywatelskiego,- pytał o projekt rewitalizacji budynku przy ul. Dworcowej 33 i skweru przy ul. Dworcowej; Co z pozostałymi budynkami ( Dworcowa 29 i 31 ),
– jakie plany w stosunku do działki nr 2143/8 przy Rondzie – na jakim etapie remont/przebudowa DW 921 – nie doświetlone przejście dla pieszych przy lidlu, – problemy z wyjazdem w ulicę Dworcową z Pocztowej; – składowisko przy ul. Przemysłowej, czy jest informacja z Rudy Śląskiej ?

Radny Kandzior: pytał o budowę boiska w ramach Budżetu Obywatelskiego przy ul. Klasztornej; – martwił się o los mieszkańców budynków przy ul.Dworcowej 29 i 31 ( grzyb na ścianach, kłódka zamiast zamka )

Radny Szafarz – ponownie prosi o montaż Tablic Ogłoszeń (3 szt) – naprawę/remont ul. Plebiscytowej i Wzgórze, – montaż ławek przy ciągach ul. 1 Maja i Kosmonautów. Pytał co z placem przy ul. Mieszka I, Podziękował za rozwiązanie problemu oświetlenia przy bramie cmentarza ul. Plebiscytowa.

Radny Szydło: prosi o naprawę wyrw w jezdniach ul. Szpitalna, Kapelanów Wojskowych, sąsiedztwo BP, – wyciągnięcie studzienek do stanu asfaltu ul. Szpitalnej, konieczność znalezienia miejsc parkingowych dla samochodów – Kapelanów Wojskowych, proponowany Mieszka I; monit o ławki i kosze na smieci przy ciągach pieszych – czy w tym roku będzie możliwość budowy placów zabaw przy Szpitalnej/ Kazimierza Wielkiego 2

Radny Szkatuła: przejście dla pieszych przy ul. Lignozy – niebezpieczne, słabo doświetlone- prośna o skuteczne działanie

Radny Mazur: zgłaszał prośbę o pomoc w KZK GOP, która pozwoli na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską Honodowym Dawcą Krwi

Radny Barchański: jakie uroczystości i inicjatywy planuje miasto na 100 lecie Odzyskania Niepodległości


Na interpelacje radnych odpowiedzi udzielał Prezydent Miasta Adam Rams:

Jeżeli chodzi o progi na ul. Klasztornej, temat został szeroko konsultowany z odpowiednimi służbami m.in. służbami zajmującymi się ruchem drogowym, niestety brak jest akceptacji na ich wykonanie z uwagi na warunki i przepisy, najprawdopodobniej będą zabudowane – 2 szt w kształcie poduszek (Gruszka), tablice ogłoszeń w rejonie Puszkina – będzie to najprawdopodobniej tablica lub słup ogłoszeniowy (Pach), Jeżeli chodzi o zaangażowanie się i pomoc w temacie gazyfikacji (Furgoł) spotkanie z mieszkańcami, jak najbardziej będzie pomoc i zaangażowanie ze strony „miasta”. (Rejkowicz) Czy likwidacja Przychodni – nie jest ta działalność w strukturach miasta, więc należałoby zadać pytanie podmiotowi prowadzącemu. (Porada) przystanek przy ul. Rybnej – odbyło sie spotkanie, temat jest zasygnalizowany. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi ani twierdzącej, ani zaprzeczającej, więc liczmy na to, że możemy być dobrej myśli – zadanie nie jest specjalnie kosztowne i mamy nadzieje, że w końcu powstanie. (Dulias) będzie spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w temacie przejścia dla pieszych w kierunku działek przy ul. Szpitalnej, w planach jest wyposażenie nawierzchni w sygnalizatory oraz montaż dodatkowych sygnalizatorów – na innych ulicach miasta, tak żeby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. (Machulik) Dodatkowe zainstalowanie ławek na Al. Platanów – będzie obserwowany ciąg pieszy, w okresie wiosennym, życie zweryfikuje czy taka konieczność występuje, czy wystarczą, te które są zabudowane. (Socha) działka przy rondzie Pileckiego, była przedmiotem transakcji i miasto skorzystało z prawa pierwokupu tego terenu. Z planem wykorzystania na przyszłe inwestycje, ponieważ zainteresowanie Knurowem wzrasta, świadczy to o dużej aktywności i prowadzone są cykliczne rozmowy z różnymi inwestorami. Planowana przebudowa DW 921, droga od Zabrza po Pilchowice i dalej, nie ma zadowalających informacji, ponieważ na ostatnim spotkaniu z kierownictwem dróg wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego – wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie poczekać na tę inwestycję. Doświetlenie przejścia dla pieszych w okolicach lidla – ul. Dworcowa, pójdzie z miasta sygnał do Zarządu dróg Wojewódzkich, liczymy na to że po przystąpieniu do przebudowy, projektant założy dodatkowe doświetlenia przejść na całej długości drogi. (Kandzior) wskazanie na wykonanie boiska w rejonie ul. Koziełka, – koszt znacznie przewyższył możliwości, teren ten jest mocno zawodniony, podwyższyło to koszty i zadanie to niestety nie mogło być wykonane. W tym roku projekt i wykonawstwo, placu zabaw w tym rejonie powinno zadowolić . (Barchański) – obchody 100 lat odzyskania Niepodległości – są pomysły i chęci i to nasze wspólne zadanie żeby jakieś sensowne pomysły które mogą uatrakcyjnić obchody. Prosimy o sygnały do CK i MOSiR wspólnie będziemy chcieli coś założyć i przeprowadzić. (Mazur) bezpłatne przejazdy dla HDK – za pełny zakres i organizację przewoźników odpowiada Metropolia i może jest to czas, żeby tego typu kwestie zostały rozstrzygnięte. (Dulias) przebudowa Ułanów – nie jest uwzględniona w tegorocznym budżecie, definitywnie nie skreślamy, jakichkolwiek działań, jednak na pewno nie w tym roku.

 

Prezydent Barbara Zwierzyńska dopowiedziała:
– w temacie częstych wyłączeń oświetlenia ulic (Porada), będą tematy wyjaśnione i dołoży się wszelkich starań żeby ich nie było. Zostanie dokonany przegląd ulic (Szydło), w sytuacjach pilnych – jeżeli coś zagraża bezpieczeństwu, są interwencje od razu wykonywane, jednak całościowo, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. (Socha) Budynek Dworcowa 29 i 31, będą rozmowy, chociaż są problemy ponieważ konserwator zabytków zakaz wykonania termomodernizacji i jest problem z przeznaczeniem budynków na cele mieszkalne. (Kandzior) poprawa warunków mieszkaniowych – mieszkańcom miasto stara się zaoferować, jakieś mieszkania alternatywne, ponieważ i tak docelowo, jeżeli będzie remont to mieszkania muszą zostać opróżnione. W budynkach tych mieszka w sumie 3 lokatorów i jeżeli zwolnią się lokale mieszkalne, dostana oni propozycję przeprowadzenia się. (Socha) Składowisko przy ul. Przemysłowej – wydział wystosował odpowiednie pisma do wszelkich możliwych instytucji i czekamy na odpowiedzi. Naprawa nawierzchni Plebiscytowa i Wzgórze – będzie na pewno wykonana. Brak możliwości instalacji ławek przy drogach, jednak zostanie to skonsultowane i sprawdzone zostaną możliwości montażu ławek oraz koszy na śmieci. Teren przy 1 Maja/Kazimierza Wielkiego, czeka na zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego,żeby nie powstał jakiś market, był zamysł sprzedaży tego terenu, pod działalność usługową. Remonty cząstkowe, poprawa studzienek na ul. Szpitalnej, w części należącej do miasta z pewnością zostaną dokonane przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych, zostanie również zgłoszona taka konieczność do Zarządu Dróg Powiatowych. Jeżeli chodzi o parkingi, miasto nie za bardzo ma już tereny do przeznaczenia na parkingi na terenie osiedli, być może spółdzielnia ma jakieś tereny do przeznaczenia na takie cele. Z pewnością przy planowanej przebudowie Alei Lipowej zostanie zaplanowana i wykonana, część z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.-(Szydło) Otwarta Strefa Aktywności powstanie na terenie placu za Kazimierza Wielkiego 2.

 
Prezydent Piotr Surówka

 

 

Pochwalił działalność programu Senior 60+ i zaangażowanie w jego funkcjonowanie, potwierdził konieczność publikacji aktualnego wykazu partnerów programu z ofertą dla seniorów w lokalnym tygodniku.

 

Lista partnerów do pobrania tu  Lista partnerów programu z terenu Knurowa

Lista partnerów do pobrania tu lista_partnerow_ogolnopolska