W trybie ekspresowym odbyla się 42 sesja nadzwyczajna Rady Miasta Knurów.

  Na dzisiejsza sesję stawilo się 17 radnych. Wszystkie uchwały przeprowadzone zostaly w trybie jednogłośnym

  Podjeto uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Jak rownież wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i ujednolicenie zapisów w Opracowaniach dotyczących Budowy Teżni solankowej w Knurowie w rejonie tzw. oczka .