Zabrzańscy policjanci, wspólnie z pracownikami MOPR-u sprawdzają miejsca, w których przebywają bezdomni. Jak co roku w okresie jesienno-zimowym kontrolowane są miejsca w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy i schronienia w związku z obniżającą się temperaturą. Sprawdzane są nie tylko pustostany, okolice mostów i kanałów ciepłowniczych, ale również tereny zielone znajdujące się na terenie miasta, na których bezdomni stawiają prowizoryczne szałasy i zadaszenia.

Coraz częściej w nocy temperatura powietrza zbliża się do 0 stopni Celsjusza. To czas aby zadbać o osoby szczególnie narażone na wychłodzenia, a w późniejszym okresie zimowym nawet na zamarznięcia. Zabrzańscy policjanci wspólnie z pracownikami MOPR-u sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i inne potrzebujące schronienia.

Bezdomni nie zważają na to, że większość budynków (pustostanów) przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na ich stan techniczny. Poza tym nocowanie w tego typu miejscach może okazać się śmiertelnie niebezpieczne z uwagi na znaczne spadki temperatur, do których dochodzi w nocy. Wielu z nich stawia prowizoryczne szałasy i zadaszenia na terenach zielonych.

Wszystkim napotkanym wczoraj osobom policjanci i pracownicy Zespołu ds. Pomocy Osobom Bezdomnym zabrzańskiego MOPR-u oferowali pomoc i wskazywali miejsca, w których można znaleźć bezpieczne schronienie. Nikt na razie nikt nie chciał skorzystać z pomocy. Osoby te deklarowały wyraźną chęć pozostania w swoich prowizorycznych domach.

Na terenie Zabrza osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w:

  • Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn, Zabrze ul. Trocera 63, tel: 32 271 26 39
  • Dom św. Brata Alberta „Przytulisko”, Zabrze ul. Kochanowskiego 26, tel: 32 630 11 23
  • Ośrodek Wsparcia dla Kobiet, Zabrze ul. Ofiar Katynia 48, tel: 32 630 11 22
  • Dom „Pokora – Szkoła Nowego Życia”, Zabrze ul. Pawliczka 16, tel: 32 370 14 34

Osoby bezdomne w godzinach 20.00 – 8.00 mogą również zgłosić się do:

  • Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych, Zabrze ul. Stalmacha 7, tel: 695 950 656

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Osoby zagrożone bezdomnością, które potrzebują wsparcia mogą zgłaszać się do Zespołu ds. Pomocy Osobom Bezdomnym zabrzańskiego MOPR-u przy ulicy Wolności 321.