Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, czym zajmuje się ich policjant. Dlatego przypominamy, że informacje na temat pracy dzielnicowych dostępne są na stronie internetowej gliwickiej policji. Wcześniej również prowadziliśmy przedstawianie ich sylwetek w naszym portalu w cyklu: Poznaj swojego dzielnicowego

Na podstawie paragrafu 38. zarządzenia nr 5 komendanta głównego policji, z 20 czerwca 2016 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowi naszego garnizonu wdrożyli plany działań priorytetowych w poszczególnych rejonach Gliwic i powiatu. Każdy ze stróżów prawa, na podstawie posiadanego rozpoznania, informacji od mieszkańców oraz prowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa, dokonał wytypowania rejonu zagrożonego w sposób szczególny. Plany, o których mowa, realizowane są od sierpnia br., a termin ich zakończenia to 31 stycznia 2018. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z priorytetami pracy poszczególnych dzielnicowych.

Wykaz działań priorytetowych dzielnicowych komisariatu policji w Knurowie :

REJON NR 1. st.asp. Wojciech Kazula
Ograniczenie występowania zjawiska spożywania alkoholu, niszczenia mienia oraz grupowania się młodzieży na terenie parku przy ul. Parkowej w Knurowie.

REJON NR 2. mł.asp. Anna Winiarska-Żak
Ograniczenie kradzieży pojazdów na terenie parkingów KWK przy ul. Wieczorka w Knurowie.

REJON NR 3. mł.asp. Krzysztof Hoffman
Ograniczenie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami typu quad oraz motocyklami w rejonie drogi technicznej autostrady A1 oraz terenów przy ul. Przemysłowej w Knurowie.

REJON NR 4. asp.szt. Piotr Słowiński
Ograniczenie procederu parkowania pojazdów wbrew przepisom ruchu drogowego, zaśmiecania, niszczenia mienia, spożywania alkoholu w miejscu publicznym i gromadzenia się nieletnich przy ul. Koziełka 43 w Knurowie.

REJON NR 5. mł.asp. Robert Piotrowski
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Wilsona 11 w Knurowie.

REJON NR 6. mł.asp. Sławomir Stypułkowski
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Mieszka I 9-11 oraz w rejonie kortów tenisowych w Knurowie.

REJON NR 7. asp.szt. Jacek Wróż
Ograniczenie procederu zakłóceń porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe w rejonie siłowni i placu zabaw przy ul. Batorego 16 w Knurowie.

REJON NR 8. mł.asp. Adam Skorupa
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Kosmonautów 23 (lokal Złoty Kurczak) w Knurowie.

REJON NR 9. mł.asp. Marcin Baraniewicz
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie boisk Orlik przy ul. Ułanów w Knurowie.

REJON NR 10. asp.szt. Ireneusz Nowożycki
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Lotników 22 (sklep Żabka) w Knurowie.

REJON NR 11. st.asp. Piotr Powala
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie łącznika starego cmentarza przy ul. Karola Miarki w Gierałtowicach.

REJON NR 12. mł.asp. Justyn Kostowski
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie kortów tenisowych przy ul. Powstańców Śląskich 73 w Przyszowicach.

REJON NR 13. sierż.szt. Jacek Zapała
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Miki 37 w Żernicy.

REJON NR 14. mł.asp. Bartłomiej Ulma
Ograniczenie zjawisk niszczenia mienia, dewastacji oraz występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru oraz placówek handlowych przy ul. Strażaków w Pilchowicach.

Więcej wykazów działań znajduje się na stronie:

http://gliwice.slaska.policja.gov.pl/ka9/informacje/twoj-dzielnicowy/214587,Wykaz-dzialan-priorytetowych-dzielnicowych-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Gliwicach.html

Info: KMP Gliwice