Zaproszenie na IX Dni Integracji „Bądźmy Razem” w Knurowie

Oficjalnego otwarcia jeszcze nie było IX Dni Integracji a już rozpoczęła się pierwsza impreza integracyjna „Sport na wesoło”.
Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonał Marcin Chroszcz dyrektor Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych.

Impreza corocznie konsoliduje nie tylko podopiecznych Ośrodka „Caritas” ale także uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, klas integracyjnych knurowskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz podopiecznych DPS i Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Nigdy nie było zwycięzców, uczestnicy dostają zawsze pamiątkowe medale. Pomysłodawcą i koordynatorem Knurowskich Dni Integracji jest Tomasz Rzepa Przewodniczący Rady Miejskiej. Dzisiaj obecni byli również samorządowcy, dyrektorzy placówek oraz wolontariusze ZSZ nr 2 którzy pomagali przy organizacji.

Przygotowano 10 konkurencji:
1.UFO – konkurencja polega na 3 rzutach piłeczkami w piramidę ustawioną z puszek.
2.Ruchomy cel – każdy zawodnik rzuca 3 piłeczkami do pudełka trzymanego przez kolegę który siedzi na krześle i ma możliwość manewru pudłem w celu złapania piłeczek
3. Król strzelców – strzał do bramki
4.Kręgle – każdy z uczestników ma do wykonania 3 rzuty piłeczką w stronę kręgli
5. Co to jest? W pojemniku umieszczone są różne przedmioty, z zasłoniętymi oczami należy rozpoznać co to jest ?
6. Tor Przeszkód – w tej konkurencji każdy zawodnik ma za zadanie jak najszybciej przejść przez tor przeszkód.
7.Przeciąganie liny – do przeciągnięcia liny ustawiają się dwie drużyny stojące naprzeciw siebie. Pierwsi gracze ustawiają się na zaznaczonych liniach w odległości 3 – 4 kroków od linii mety, łapią linię i na sygnał próbują przeciwników przeciągnąć na swoją stronę za wyznaczoną linię.
8. Pseudo bilard – konkurencja przebiega z użyciem chusty i bierze w niej udział cała grupa z opiekunem. Uczestnicy wachlują chustą na której jest piłeczka. Należy tak manewrować chustą, aby piłeczka wpadła do otworu znajdującego się na środku chusty.
9.Jaka to melodia? Uczestnik odgaduje tytuły usłyszanych piosenek (max 4 osoby)
10. Piłkarzyki (2 osoby).

Relacja: Artur Socha