W knurowskim KinoScenaKultura z okazji Dni Integracji kolejne cykliczne wydarzenie które w Knurowie organizowane jest po raz drugi. Integracyjny Przegląd Talentów został zorganizowany po raz drugi przez Zespół Szkół Specjalnych przy współpracy wszystkich knurowskich placówek integracyjnych Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13, Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr2, Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Gościnnie wystąpił zespół taneczny z Zespołu Szkół Specjalnych z Pyskowic.

Dzisiejsze wydarzenie rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Alina Jaworska a Przegląd Talentów otworzyła wicestarosta powiatowy Ewa Jurczyga. Z ramienia gminy obecny był wiceprezydent Piotr Surówka oraz dyrektorzy szkolnych placówek.
Imprezę prowadziły Anna Łabiak i Anna Skowron.

Wystąpili:
1.Dzieci z MP z Oddz. Integr, nr 13 z „Bocianim tańcem nad wiosennym stawem + żabia orkiestra”
2.Maja Henel, MSP z Oddz. Integr. nr 2
3.Ireneusz Trela, ZSS
4.Sandra Pietrasik, Szymon Badura ZSS
5. Nadia Sitarz, MSP z Oddz. Integr. nr 2
6. Wojciech Bernacki, ZSS
7.Wiktoria Burek, MSP z Oddz. Integr. nr 2
8.Kółko bębniarskie, ZSS
9.Sebastian Zaik, MSP z Oddz. Integr. nr 2
10. Aleksandra Korus, ZSS
11.Grupa taneczna ZSS z Pyskowic
12.Rafał Cichocki, MSP z Oddz Integr. nr 2
13.Alicja I Agnieszka Michalskie, MG z Oddz. Integr. nr 2
14.Bartłomiej Kiszensztejn, MSP z Oddz. Integr. nr 2
15.Zuzanna Wieczorek, Aleksandra Piechocka, Tatiana Dras, MSP z Oddz. Integr. nr 2
16.Szymon Badura, ZSS
17.Paweł Porucznik, Stow. Rodzin i Przyjaciół z Niepełnospr.Intelekt.

Po zakończeniu występów zostały wyróżnione również osoby które wzięły udział również w przygotowaniach.

Relacja :Artur Socha

 

Alicja i Agnieszka Michalskie, Miejskie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

Maja Henel i Rafał Cichocki, Miejska Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

Aleksandra Korus, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie.

Nadia Sitarz, Miejska Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

Występ dzieci z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 „Bociani taniec nad wiosennym stawem + żabia orkiestra”.

Maja Henel, Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

Ireneusz Trela, Zespół Szkół Specjalnych.

Sandra Pietrasik i Szymon Badura, Zespół Szkół Specjalnych.

Koło bębniarskie z Zespołu Szkół Specjalnych.