INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Od szkolenia do zatrudnienia”

Warunki podstawowe udziału: wiek >= 30 lat, miejsce zamieszkania lub nauki województwo śląskie, status bezrobotnego lub nieaktywny zawodowo nie zarejestrowany w Urzędzie Pracy.

Warunki dodatkowe udziału: wiek >= 50 lat, kobiety, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim.

Oferta: Dla 100 uczestników projektu:

 • 2 spotkania z doradcą zawodowym,
 • 3 krótkie warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy i psychologiczne,
 • szkolenie zawodowe lub komputerowe ze stypendium szkoleniowym,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały szkoleniowe, catering,
 • spotkania z pośrednikiem pracy,
 • 3 miesięczny staż ze stypendium stażowym dla 47 osób.

Do wyboru 1 z kursów:

 • Obsługa komputera
 • Programowanie
 • Grafika komputerowa
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Grafika dla fotografów
 • Kucharski
 • Kroju i szycia
 • Operator koparko-ładowarki kl. III
 • Obsługa wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • Spawanie metodą MAG/TIG
 • Inne (jeśli zbierze się grupa).
 • Możliwe lokalizacje: Katowice, Rybnik, Bielsko-Biała, Częstochowa, inne (w zależności od grupy)
 • Czas trwania projektu: do VII 2019 r.
 • Dokumenty rekrutacyjne: 1) Formularz zgłoszeniowy, 2) Oświadczenie uczestnika  3) inne (zaświadczenie z PUP, kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności) do pobrania ze strony internetowej.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie internetowej: http://gdpromesa.pl/osdz/

Informacje: tel. 533-327-019, Email: osdz@gdpromesa.pl

Adres korespondencyjny: Grupa Doradcza Promesa (projekt woj. śląskie), Ul. Torfowa3/1, 30-384 Kraków

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu województwa śląskiego, w wieku powyżej 30 roku życia i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, bezpłatne kursy/szkolenia (zawodowe lub IT) oraz płatne staże zawodowe. W ofercie również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie internetowej: www.gdpomesa.pl/osdz

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewelina Barańska
specjalista ds. projektów unijnych
tel. 533-327-019
www. gdpromesa.pl/osdz

adres do korespondencji:
Grupa Doradcza Promesa
„Projekt Od szkolenia do zatrudnienia” woj. śląskie
ul. Torfowa 3/1
30-384 Kraków

plakat-it

Info: gdpromesa.pl/osdz/