32 tys. złotych trafi w tym roku z budżetu miasta do klubów i stowarzyszeń sportowych na organizacje imprez i zawodów o zasięgu ponad lokalnym. W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego konkursu dotacyjnego, oferty trzech podmiotów z terenu naszego miasta zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w roku 2017. Zanim to nastąpiło, złożone wnioski były przedmiotem oceny Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę dotacjo- biorców wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 271/BWP/17 z dnia 10.07.2017r. wybrano następujące projekty:

1. Amatorski Klub Biegacza Knurów ul. Michalskiego 27
XXV Międzynarodowy Bieg Uliczny na 10 km, 14.500 zł

2. Bokserski Klub Sportowy „Concordia” Knurów ul. Górnicza 2
Międzynarodowy Turniej Bokserski im. J.Krasnożona w Knurowie, 13.000 zł

3. Ognisko TKKF„ Szczygłowice” Knurów ul. Górnicza 2
Regionalny Miting z okazji Świętego Mikołaja, 4.500 zł

Info : http://www.knurow.pl