Piwo jest najtańszym i najbardziej dostępnym i niestety, wysoce akceptowalnym społecznie środkiem psychoaktywnym.

Posłowie chcą, żeby rady gmin miały prawo do ustalania maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych.

Limity byłyby określane dla napojów, które zawierają 4,5–18 proc. alkoholu w tym także piwa.

Aktualna pozostanie zasada, że limit będzie określany osobą dla punktów sprzedaży napojów, które są przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

Zauważono, że wielkość spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnie jego spożycie w innych krajach Unii Europejskiej.

Wśród krajów europejskich Polska lokuje się w pierwszej piątce krajów o największym wzroście spożycia alkoholu – 57,9% zużywanego alkoholu, w przeliczeniu na 100 % alkoholu Polacy spożywają właśnie w postaci piwa.