Od 16 lutego 2018 r. obowiązuje ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z SOLARIUM:
🔞 limit wieku w 16 państwach,
👫 certyfikacja personelu w 11 państwach,
🔎 wymóg regularnych kontroli w 13 państwach,
📝 grzywny za naruszenie prawa w 17 państwach,


‼️ wymóg informacji w postaci ostrzeżeń w 20 państwach ➡️ Są to tylko niektóre z środków służących ochronie przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi związanymi z korzystaniem z solariów – wprowadzonych w państwach należących do World Health Organization (WHO)