Smog jest nienaturalnym zjawiskiem polegającym na współwystępowaniu silnego zanieczyszczenia powietrza, związanego z działalnością człowieka oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. bezwietrznej pogody i znacznego zamglenia. W naszych warunkach smog powodowany jest głównie tak zwaną niską emisją, a wchodzące w skład smogu związki chemiczne i pyły stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka.
W celu kontroli i ograniczenia emisji szkodliwych dla zdrowia substancji i pyłów, Urząd Gminy Gierałtowice we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach , twórcą innowacyjnej metody monitorowania zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem tzw. „Eko Patrolu GIG”, postanowił dokonać inwentaryzacji zagrożeń smogowych i w ten sposób zidentyfikować, a następnie wyeliminować największych „trucicieli” z terenu sołectw Chudów, Paniówki, Przyszowice i Gierałtowice.
Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez, w pierwszej kolejności, mapowanie przestrzennego rozkładu stężeń pyłu PM2,5, przeprowadzonego specjalistycznym samochodem o napędzie elektrycznym, wyposażonego w pełen zestaw niezbędnych czujników. Wynik pomiarów zostanie przedstawiony na mapie z rozkładem stężeń zanieczyszczeń powietrza, co w dalszej kolejności pozwoli wytypować rejony w poszczególnych sołectwach gminy, w których zostały zaobserwowane przekroczenia parametrów pyłów i zostaną one dokładnie przebadane przy pomocy mobilnej platformy monitoringu parametrów niskiej emisji, tj. drona (bezzałogowego statku powietrznego) wyposażonego w aparaturę pomiarową, dokonującą pomiaru gęstości zapylenia metodą laserową dla frakcji PM1, PM2,5 i PM10 oraz umożliwiającą weryfikację metodą referencyjną, certyfikowanym aspiratorem wagowym pyłów. Platforma pomiarowa stanowiąca wyposażenie drona poprzez kamerę automatycznie rejestruje obraz, dokonuje lokalizacji za pomocą modułu GPS, wyposażona jest również w dalmierz akustyczny oraz umożliwia mikroprocesorowy zapis i transmisję danych. Dzięki zastosowaniu drona diametralnie skraca się czas procedury kontrolnej, bo urządzenie pobierając próbkę dymu wydobywającego się z komina, natychmiast bada jej skład.

Samochód o napędzie elektrycznym z aparaturą badawczą.

Dron z platformą badawczą w czasie dokonywania pomiarów zanieczyszczeń.

Przykładowa mapa z naniesionymi wartościami stężeń PM 2,5 tzw. mapowanie rozkładu przestrzennego dla 5 przedziałów stężeń pyłu PM2,5.

Dron z platformą badawczą w locie.

Liczymy również na współpracę ze społeczną siecią monitoringu jakości powietrza na terenie naszej gminy, mianowicie z Gierałtowickim Alarmem Smogowym, którego członkowie społecznie będą monitorować czystość powietrza na terenie Gminy Gierałtowice, wyposażeni w przenośne (osobiste) pyłomierze.

Ręczny pyłomierz współpracujący z darmową aplikacją zainstalowaną na smartfonie z systemem Android .

Jednocześnie przypominamy, że od 2012 roku istnieje możliwość rejestracji do systemu SWO (Systemu Wczesnego Ostrzegania) informującego poprzez wiadomość e-mail lub sms o zagrożeniach hydrologicznych, meteorologicznych i środowiskowych. Rejestracji w systemie można dokonać na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice w zakładce Zarzadzanie Kryzysowe.
Pamiętajmy też, że wszyscy mamy wpływ na powietrze, którym oddychamy. Wspólnie więc dbajmy o jego lepszą jakość.
Materiał opracował: ZZK Gierałtowice , OŚ na podstawie materiałów udostępnionych przez GIG oraz własnych

 
Ciekawostka
Przy spalaniu odpadów powstaje: z jednego kilograma polichlorku winylu- popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny, z jednego kilograma pianki poliuretanowej (buty, odzież, meble) do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski, a ze spalania sklejki czy płyt wiórowych emitowany jest do środowiska formaldehyd, natomiast przy spalaniu tworzyw sztucznych np. typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów emitowane do środowiska są rakotwórcze dioksyny.

1 KOMENTARZ

  1. może warto zachęcic mieszkańców większymi dopłatami do wymiany pieca z pewnością każdy chętnie skorzysta

Comments are closed.