W trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gierałtowice,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach we współpracy z  Komisariatem Policji
w Knurowie planuje

w dniu 28.09.2017 r. o godz. 15.00

w Urzędzie Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48 (Sala Sesyjna)

spotkanie  edukacyjno – informacyjne skierowane do osób w wieku 50+.

 

Celem spotkania jest podniesienie świadomości oraz przybliżenie podstawowych zasad unikania zagrożeń. Uczestnicy dowiedzą się jak chronić swój majątek poprzez ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw czy innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na wyżej wymienionej grupie poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań
i przestrzeganie  przed oszustami metodą „na wnuczka, na policjanta czy urzędnika”.

 

info: gieraltowice.pl