Drodzy Rodzice, poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do przedszkola.

Dzieci kontynuujące edukację w przedszkolach w naszej gminie nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.
Obowiązkiem Rodziców jest złożenie w terminie do 19 lutego 2018 r. deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.
Aby kandydatura nowego dziecka była rozpatrzona w postępowaniu rekrutacyjnym należy:
– wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola;
– wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego najpóźniej do dnia 12 marca 2018 r.
Wszystkie dokumenty można pobrać: w gminnych przedszkolach lub w sekretariatach zespołów.
http://bip.gieraltowice.pl/4735/rekrutacja-do-przedszkoli-20182019.html

info: Przedszkole Paniówki