Decyzja Wójta

 o wyborze Partnera Partnera do współnej projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO Woj. Śl. Nr. Konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17

Wójt Gminy Gierałtowice działając zgodnie z pkt. 6 w części VII Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO Woj. Śl. Nr. Konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17, w oparciu o propozycję Komisji Konkursowej powołanej na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 0050.6.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. na Partnera projektu  wybiera firmę:

„SWIFT” Mateusz Góra ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 16/9, 42-500 Będzin
NIP: 6422999288, Regon: 243060471,

do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO Woj. Śl. Nr. Konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17.

Info: gieraltowice.pl