07.01. 2017r w śnieżnej scenerii sobotniego dnia można było usłyszeć piękny śpiew laureatów XIV Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kościele w Dąbrówce. Jak co roku młodzi artyści przyjechali, by odebrać nagrody z rąk ks bkp Gerarda Kusza, Starosty powiatu Gliwickiego Jacka Zarzyckiego, radnego Sejmiku Śląskiego Krystiana Kiełbasy, Wójta Gminy Wielowieś Gintera Skowronka oraz Marcina Lippy przedstawiciela Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.

Młodzi artyści, których w tym roku było około 300 przyjechali z Rybnika, Byciny, Bytomia, Zabrza, Knurowa, Pyskowic ,Wojski, Tworoga, Pniowa, Pławniowic, Rudziczki, Radzionkowa, Rudzińca, Gliwic, Wielowsi .

W jury zasiadały Maria Garbal- chórmistrz, dyrygent chóru Tryl, pedagog PSM w Strzelcach Opolskich oraz Magdalena Spytek –Stankiewicz-wokalistka, pedagog PSM w Gliwicach w klasie śpiewu solowego, solistka Opery Bytomskiej.

Najwyżej w swoich kategoriach wiekowych zostali ocenieni: Franek Kwiendacz z Rybnika(Tomasz Świercz), Paweł Pażdzior z Rudziczki ( Tomasz Świercz),Wiktoria Cieślar z Gliwic (Eugeniusz Siwiec), Jakub Świercz i Jan Świercz z Rybnika (Tomasz Świercz), Kinga Rokicka z Gliwic (Eugeniusz Siwiec, Ilona Swoboda),Zespół Muzyki Dawnej z Pniowa (Iwona Ewertowska -Mener), Zespół wokalno-instrumentalny z Radzionkowa (Henryka Frankowska), Zespół wokalno-instrumentalny z Tworoga (Beata Janiga, Brygida Samol),Karolina Ziob z Pyskowic (Janina Płonka),Zespół „Moderato” z Bytomia( Joanna Put), Julia Tarnecka z Bytomia (Joanna Put),Chór „A cappella” z Pyskowic (Bogna Rakowska ), Chór „Canto” z Wielowsi (Iwona Ewertowska-Mener), Zespół wokalny „Royal Family” z Gliwic (Joanna Królewska).
Wszystkich wykonawców oklaskiwali tłumnie zebrani rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy Dąbrówki. Organizatorem festiwalu było Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wielowsi oraz GOK w Wielowsi.

Laureatami pierwszych miejsc ze szkół knurowskich zostali:
Zespół wokalny z MG 3 (Jacek Żyła), Karolina Zawadzka z MG 3 (Jacek Żyła),
Julia Żabicka z MG 4 (Beata Mazurek)