Katarzyna Dzieżok – instruktor zajęć na siłowni UKS EUGEN KNURÓW.
W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale zdała egzamin i nabyła uprawnienia sędziego III klasy państwowej w Trójboju Siłowym.

Egzamin przeprowadził z ramienia federacji IPF i PZKTiTS w Warszawie mgr. Arkadiusz Znojek.

info: Eugen Knurów