Dzień Dziadka rodzinne święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków.

Powodów do podziękowania Dziadkom jest mnóstwo, wystarczy wspomnieć o ich trosce i opiece, opowiadaniu o dziejach rodziny, przekazywaniu tradycji i wpajaniu zasad moralnych.

Dziadkowie są dla wnucząt przykładem obowiązkowości, pracowitości.

Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swoim Dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci oraz poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek.

Święto do Polski zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze.