Ostatnie z pięciu zebrań Walnych Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie obejmujące swoim zakresem Członków zamieszkałych na osiedlu Wojska Polskiego II.

W dniu dzisiejszym na 1466 osoby mogące wziąć czynny udział przybyło 13.