Sprawdzają czy trują? Swoje nowe stanowisko pracy otrzymał pojazd pomiarowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ambulans pomiarowy jakości powietrza stanął ostatnio na parkingu w sąsiedztwie Przedszkola w Czerwionce-Leszczynach w dzielnicy Czuchów.
Oddalony o kilkaset metrów od Koksowni „Dębieńsko”