Wczoraj w Świetlicy Dzieci i Młodzieży w Czuchowie odbyło się Spotkanie Noworoczne z udziałem społeczności lokalnej i przedstawicieli samorządu.

Podczas spotkania, poza życzeniami na Nowy Rok, omówiono także najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane w dzielnicy.

Adam Karaszewski, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów podziękował wszystkim zebranym – zarówno mieszkańcom Czuchowa, jak i przedstawicielom samorządu – za aktywne włączanie się w życie dzielnicy, przychylność, współpracę i zaangażowanie. 

Do życzeń i podziękowań dołączyli się także Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.

W spotkaniu uczestniczyła także Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, radni Rady Miejskiej – Stefania Szyp i Antoni Procek, laureat Karolinki 2017 Alojzy Stawinoga, księża parafii w Czuchowie, dyrektorzy MOKu i MOSiRu, dyrektor SP nr 6, przedstawiciele Klubu Sportowego Płomień Czuchów, KGW Czuchów, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń, rada dzielnicy Czuchów. 

Burmistrz omówił także sprawę przeprowadzenia konsultacji społecznych dla mieszkańców dzielnicy ws. zmiany nazwy ul. Szewczyka (więcej napiszemy już niebawem).

Podczas Spotkania Noworocznego wystąpiła także Claudia Kasia Chwołka.

Info: czerwionka-leszczyny.pl