Dzisiaj, w Przedszkolu nr 1 „Promyczek” w Leszczynach, już po raz kolejny odbył się Międyprzedszkolny Gminny Konkurs Regionalny „My som stond – Jesteśmy stąd”, w którym co roku biorą udział najmłodsi mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn.

 „Ostatki w Promyczku” – pod takim hasłem przebiegała tegoroczna, siódma edycja konkursu. Przedszkolaki zmierzyły się z pytaniami dotyczącymi zwyczajów związanych z Tłustym Czwartkiem czy ostatnim dniem karnawału. W kolejnych konkurencjach opowiadały, oczywiście w śląskiej gwarze, w jakim przebraniu przybyły na bal, próbowały zrobić pączki z gazety oraz musiały ułożyć z rozsypanki obrazek śledzia. Nie zabrakło także wspólnej zabawy – najmłodsi do radosnych tańców zaprosili dorosłych, przekonując, że na Ostatkach każdy musi zatańczyć. Konkurs uroczyście otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, zaś nad jego poprawnym przebiegiem czuwały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czuchowie. Wspólnym zabawom i tańcom towarzyszył korowód z niedźwiedziem, będący nawiązaniem do śląskiego zwyczaju wodzenia niedźwiedzia. To karnawałowa tradycja zgodnie z którą barwny korowód złożony z przebierańców (m.in. cyganki, policjanta, diabła, leśnika, lekarza, śmierci i pary nowożeńców) prowadzi przez wieś „niedźwiedzia” – w tradycji ludowej symbolizującego wszelkie zło, które spotyka człowieka. Z tego powodu prowadzony jest na uwięzi, a nie puszczony wolno. Przebierańcy chodzą od domu do domu tak, aby jego mieszkańcy mogli z niedźwiedziem zatańczyć, co jest gwarancją szczęścia na cały rok (z tego powodu grupie powinien towarzyszyć muzyk, który zagrałby niedźwiedziowi do tańca). Każdego, kto odmówi niedźwiedziowi tańca będą przez najbliższe dwanaście miesięcy spotykać nieszczęścia.

We wspólnej zabawi uczestniczyli:

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi „Promyczek”.

Przedszkole nr 3 im. J. Korczaka,

Przedszkole nr 6 „ Pod Jarzębiną”

Przedszkole nr 7 Skarbnikowa Willa

Przedszkole nr 8 „Krasnala Hałabały”

Przedszkole nr 10 im Juliana Tuwima

Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

Przedszkole w Bełku

Prywatne Niepubliczne Przedszkole Karolinka

Popisy uczestników konkursu oklaskiwali Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Rybniku Grzegorz Potysz, radni oraz dyrektorzy i wychowawcy poszczególnych przedszkoli.

Za swoją wiedzę, zaangażowanie i wspaniałe włączenie się do wspólnej zabawy wszystkie zespoły nagrodzono upominkami, na dzieci czekał także słodki poczęstunek.

Info: czerwionka-leszczyny.pl