Niecodzienna lekcja przyrody i historii nam najbliższej…

24 listopada uczniowie leszczyńskich szkół SP1 i ZSS9 mieli przyjemność uczestniczyć w wycieczce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”.

Celem było dotarcie do miejsc, gdzie na terenie naszej gminy znajdują się pomniki przyrody.

Warto wiedzieć, że od 1958 r. w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny ustanowiono 12 pomników przyrody.

Są nimi: cztery dęby szypułkowe – dwa w Bełku, jeden w Leszczynach i jeden w Stanowicach oraz trzy lipy drobnolistne: w Książenicach, Stanowicach i Szczejkowicach, dalej platan klonolistny w Leszczynach, kasztanowiec zwyczajny w Palowicach i wiąz górski w Palowicach. Pomnikami przyrody ustanowiono także Aleję Kasztanowców w Dębieńsku Wielkim oraz głaz narzutowy przy SP1 w Leszczynach. Poza głazem narzutowym Alojzego Damca oraz Aleją Kasztanowców, żadne z drzew nie miało do tej pory swojego imienia, dlatego Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” ogłosiło konkursy – plastyczny dla uczniów miejscowych szkół i otwarty na nazwy leszczyńskich pomników przyrody.

W efekcie tych konkursów rosnący przy ratuszu dąb zyskał imię „Konrad” nawiązujące do byłego właściciela leszczyńskiego majątku Konrada Bartelta.

Platan zaś nosi nazwę „Karol” – od fundatora pierwszego krzyża Karola von Rihthofena (podajemy za: „Jesteśmy częścią przyrody”. Broszura informacyjna SPL „Dzwon” Nr 5).

Dla wyróżnionych w konkursie plastycznym uczniów jako nagrodę stowarzyszenie ufundowało wycieczkę. W trasę wyruszyliśmy autokarem o godzinie 9.30.

Naszym przewodnikiem był pan Krzysztof Kluczniok, który w czasie drogi nie tylko opowiadał o pomnikach przyrody, ale również pokazał nam wiele ciekawych, zabytkowych miejsc znajdujących się na terenie naszej gminy. Podczas wycieczki mieliśmy okazję zobaczyć sześć spośród dwunastu pomników przyrody.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy oczywiście od Leszczyn i miejsc gdzie rośnie dąb szypułkowy „Konrad” i platan klonolistny ”Karol”.

Potem pojechaliśmy do Czuchowa zobaczyć potężny wiąz górski. W Dębieńsku spacerowaliśmy Aleją Kasztanowców, a że pogoda sprzyjała i chyba specjalnie dla nas w ten listopadowy dzień zaświeciło słońce, mieliśmy wiele okazji do oglądania pięknie rozgałęzionych koron drzew i robienia pamiątkowych fotek.

Na naszej trasie znalazły się również Stanowice, gdzie obok kapliczki, w pobliżu kościoła św. Jacka rośnie piękna lipa drobnolistna i Książenice – tam obok przydrożnego krzyża rośnie kolejna pomnikowa lipa drobnolistna.

Ostatnim punktem naszej wyprawy był poczęstunek w restauracji TedPub, gdzie wszyscy ze smakiem zjedli pyszną pizzę, a jako że nasz przewodnik, pan Krzysztof obchodził w tym dniu swoje urodziny, wycieczkę zakończyliśmy gromkim odśpiewaniem 100 lat dla solenizanta!

Bardzo dziękujemy stowarzyszeniu za zorganizowanie tej oryginalnej i niecodziennej lekcji przyrody i historii nam najbliższej oraz kolejnej okazji do integracji uczniów naszych szkół.

Uczniowie SP1, ZSS9 wraz opiekunami: M. Kluczniok. A. Snopek, A Połednik.