Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o składaniu wniosków o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego do godziny 15.30.

Pliki do pobrania:

1.  Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny z dnia 25.02.2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i Regulaminu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2.  Uchwała Nr XVII/207/16  Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3.  Regulamin

4.   Wniosek

Info: czerwionka-leszczyny.pl