Polska Spółka Gazownictwa w związku z planowaną gazyfikacją dzielnicy Czuchów zwraca się do zainteresowanych mieszkańców o skladanie wniosków celem określenia warunków przyłącsenia budynków mieszkalnych do sieci.