W okresie 22-24 września br z wizytacją w czuchowskiej Parafii Wniebowzięcia NMP , przebywał ks. biskup Adam Wodarczyk.

Pamiątkowe zdjęcie z ks. biskupem Adamem Wodarczykiem i naszymi duszpasterzami oraz delegacją Koła Gospodyń Wiejskich w Czuchowie.

 

materiały dzięki uprzejmości : Zamek  Czuchów