Zamawiający czyli knurowski MOSiR zamierza przeznaczyć na ten cel 6 mln zł. W pierwszym przetargu uczestniczyły 3 firmy. Rozrzut cenowy na wykonanie zadania jest ponad dwukrotnie większy.
Proponowane kwoty na wykonanie zadania zgodnie z SIWZ wahają się od 13 743 770, 89 zł do 15 139 402,92 zł.
http://mosirknurow.pl/…/a1156,przetarg-nieograniczony-budow…

Jeśli chodzi o boisko przy MSP 7 na realizację zadania wpłynęły 2 oferty. Pierwsza opiewa na kwotę 2 775 032,83zł, druga na kwotę 2 870 034,03 zł.
Zamawiający czyli Miejskie Centrum Edukacji zamierza przeznaczyć na ten cel 1 690 344,5 zł.
http://www.knurow.edu.pl/…/1114-budowa-boiska-szkolnego-w-m…

Ogłoszony jednak w tym przypadku został 7 lipca kolejny przetarg.
http://www.knurow.edu.pl/…/1117-miejska-szkoa-podstawowa-nr…