4 stycznia 2018 roku w restauracji Zielony Ogród w Knurowie odbyło się spotkanie noworoczne Akademii Piłki Nożnej w Knurowie.

W spotkaniu wzięli udział nasi sponsorzy oraz partnerzy, między innymi przedstawiciele Miasta Knurów, MOSiR-u, a także Podokręgu Zabrze.

Oczywiście na spotkaniu nie mogło zabraknąć Marcina Brosza oraz wszystkich trenerów, kierowników i pracowników Akademii.

Podsumowaliśmy rok 2017, przedstawiliśmy plany na obecny oraz podziękowaliśmy wszystkim sponsorom i partnerom za współpracę i wsparcie.

Mamy nadzieję, że 2018 rok będzie dla naszej Akademii jeszcze lepszy niż poprzedni oraz uda się nam zrealizować cele, które sobie stawiamy.

Info: apnknurow.pl