JRG w Knurowie…

alarmowo do Urzędu Miejskiego w Knurowie po odebraniu alarmu z monitoringu.

Na szczęście to tylko błąd systemu ostrzegania – fałszywy alarm.