Organizujemy akcje krwiodawstwa w Smolnicy

zapraszamy wszystkich chętnych do oddania najcenniejszego daru jakim jest KREW.

Spotykamy się 27 maja

w Leśniczówce – Smolnica ul. Szkolna 3 w godzinach 13:00 – 16:00