WIOŚ poinformował o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu wynoszącej 180 µg/m3. na obszarze całego woj. śląskiego.

Ze względu na wysokie temperatury (około 300C) i duże nasłonecznienie prognozowana jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego, ze względu na poziom ozonu, w dniach 19-20.08. 2018 r. będzie umiarkowana.

Istnieje ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu wynoszącej 180 µg/m3.

Wrażliwe grupy ludności:

  • osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
  • osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu,
  • osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu).

Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

Zalecane środki ostrożności:

  • w przypadku poziomów stężeń 1-godzinnych ozonu powyżej 180 µg/m3 osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum przebywanie i wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Info: WIOŚ