Warsztaty Gordonowskie – 18 marca

0
792

Warsztaty gordonowskie na Górnym Śląsku – 18 marca w godz.10.00 – 18.00 w Domu Kultury Szczygłowice! Zgłoszenia do 3 marca.

Prywatne Ognisko Muzyczne DUO z Knurowa pod kierownictwem Anny Grzybek przy współudziale Autorskiej Szkoły Muzycznej ALLEGRETTO z Wrocławia pod kierownictwem mgr sztuki Urszuli Polak zaprasza na pierwsze warsztaty gordonowskie pod tytułem:
ROZWÓJ MUZYCZNY DZIECKA OD POCZĘCIA
DO DZIEWIĄTEGO ROKU ŻYCIA

Warsztat wprowadzający w tematykę zdolności muzycznych dzieci. Nie wymaga wcześniejszej wiedzy ani przygotowania.
Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników wiedzy o rozwoju muzycznym dzieci, oraz nabycie umiejętności pracy z nimi według ich indywidualnych potrzeb i zdolności muzycznych. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z innowacyjną koncepcją uczenia się muzyki autorstwa prof. Edwina Eliasa Gordona z University of Columbia w Stanie Kalifornia. Warsztaty będą miały formę wykładu przeplatanego ćwiczeniami praktycznymi.
Więcej informacji o koncepcjii E.E.Gordona na stronie:
www.fundacjakreatywnejedukacji.org
Warsztaty skierowane są do:
1) Nauczycieli szkół i przedszkoli
2) Pedagogów
3) Wychowawców
4) Rodziców
5) Osób zainteresowanych tematyką warsztatów
Tematy, które będą poruszane na warsztatach:
– rozwój zdolności muzycznych u dziecka w wieku żłobkowym ,przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– uczenie muzyki dzieci 0-9 lat i najczęściej popełniane błędy
– odkrywanie talentu muzycznego u dzieci
– nauka improwizacji muzycznej i tworzenia muzyki przez dziecko

Warsztaty poprowadzi:
mgr sztuki Urszula Polak
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyrygentka dwóch chórów dziecięcych i jedyny na Dolnym Śląsku certyfikowany specjalista – instruktor zajęć muzycznych wg nowatorskiej koncepcji Edwina Eliasa Gordona, członkini Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona, z wykształcenia nauczyciel muzyki i rytmiki.
Warsztaty będą jednodniowe 8 -godzinne z przerwami
na kawę i obiad.
Termin spotkania : 18 marzec 2017 r. (sobota) w Domu Kultury
w Knurowie -Szczygłowicach w godz.10.00-18.00
Cena warsztatów 180 zł ,cena nie obejmuje obiadu.
Przy zgłoszeniu grupowym , min.3 osoby z jednej placówki ,cena zostanie obniżona do 150 zł za osobę.
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma imienne zaświadczenie uczestnictwa .
Ilość uczestników obejmuje minimum
15 osób i więcej ,przy niższej liczbie zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z warsztatów.Przy większej liczbie uczestników decyduje kolejność przyjmowania zgłoszeń.Potwierdzenie przyjęcia nastąpi włącznie do 6 marca.