25 lutego 2017r odbyło się Walne Zebranie OSP Leszczyny, na którym zebrali się członkowie OSP Leszczyny jak i zaproszenie goście m.in Wicestarosta Marek Profaska, przedstawiciel komendanta KM PSP w Rybniku Artur Piechaczek oraz Miejsko-Gminny Komendant ZOSP Czerwionki-Leszczyn Wojciech Gawlik. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie zarządu z działalności jednostki, finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Prezes Grzegorz Swinka Przedstawił plan działalności i plan finansowy na bieżący rok po czym zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Podczas zebrania nagrodzono:

Arkadiusz Profaska – Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

Dariusz Jazgar – Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

Marek Gudzik – Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

Kamil Kasperek – Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

oraz nagrody wyróżniające za udział w akcjach przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymali:

Mariusz Pustelnik – 1001 akcji

Arkadiusz Profaska 625 akcji

Wojciech Gudzik 621 akcji

Andrzej Jelitko 508 akcji

Krzysztof Gudzik 504 akcje

Janusz Wawoczny 420 akcji

Dariusz Jazgar 413 akcji

Jan Fojcik 412 akcji

Wiesław Jazgar 411 akcji

Marek Gudzik 327 akcji

Serdeczne podziękowania dla nagrodzonych druhów za ich oddanie w dziedzinie pożarnictwa i życzymy dalszych sukcesów.