Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie było jednym z ośmiu miejsc w Europie, gdzie 1 lutego odbyła się konferencja HealthTech World Cancer Day 2019 w ramach międzynarodowego projektu Nobel. W Polsce została ona zorganizowana po raz pierwszy.

– Spotkania odbyły się w ośmiu europejskich krajach jednocześnie. Przygotowano je po to, by podnieść świadomość na temat wpływu innowacyjnych technologii medycznych na walkę z rakiem. Wpływ ten przekłada się m.in. na wcześniejszą i dokładniejszą diagnozę, bardziej efektywne i bezpieczniejsze dostarczanie leków, skuteczniejszą i bezpieczniejszą radioterapię, usprawnienie zabiegów chirurgicznych, indywidualne leczenie pacjenta, zdalny monitoring – podkreślają przedstawiciele współorganizatora polskiej edycji HealthTech World Cancer Day 2019, Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach.

Zaproszeni do gliwickiej onkologii goście i dziennikarze mieli okazję obejrzeć najnowocześniejszą aparaturę medyczną służącą do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym m.in. aparaty CyberKnife, Edge, TrueBeam i aparat terapeutyczny połączony z funkcją spiralnej tomografii komputerowej do tomoterapii. Zajrzeli też do Zakładu Patologii Nowotworów, Pracowni Radiologii Interwencyjnej i laboratorium, w którym wykonywane są badania tzw. metodą aferezy.

– W ostatnich latach jesteśmy świadkami bardzo znaczącego postępu w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory. Ten postęp jest możliwy dzięki myśli ludzkiej, opracowaniu nowych metod, ale też nowoczesnym technologiom, które umożliwiają wdrożenie i stosowanie tych metod w praktyce klinicznej – opowiadał prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, zastępca dyrektora ds. klinicznych Centrum Onkologii w Gliwicach.

Dodał, że postęp w diagnostyce i terapii onkologicznej jest ogromny, ale różni się w zależności od nowotworu. – Nie możemy mówić, że rak to jedna choroba. To kilkaset różnych chorób, które są rozpoznawane u pacjentów w różnych stadiach, w związku z czym i efekty ich leczenia są różne. Z całą pewnością jednak w wielu przypadkach choroba, którą jeszcze kilka lat temu uważaliśmy za nieuleczalną, obecnie może zostać wyleczona – podkreślał prof. Giebel.

Przypomniał, że Centrum Onkologii w Gliwicach jest nie tylko szpitalem, który zapewnia pacjentom onkologicznym kompleksową diagnostykę i leczenie. Jest również instytutem naukowo-badawczym, w którym opracowywane są m.in. nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne.

Info: gliwice.eu