Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach

że 10.01.2020 r. / 11.01.2020 r.

w godzinach od 2200 do 600

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie usuwało awarię wodociągu na sieci magistralnej
w Knurowie przy ul. Krótkiej

w związku z powyższym

wystąpią braki wody

w nw. rejonach : Krywałd, ul. Rybnicka plus boczne, Wilsona od nr 55 do 125 plus boczne , Niepodległości, Dworcowa , Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,
gm. Gierałtowice