Ulica Wolności przejdzie remont

1
682

Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie miasta, w ramach środków na inwestycje, zaplanowane zostały pieniądze na remont ulicy Wolności. Posiadając dokumentację projektową oraz zabezpieczenie finansowe, knurowski magistrat mógł więc ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisana pod koniec kwietnia br. umowa z firmą Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. rozpoczęła fazę realizacyjną, której pierwszym etapem jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót. Projekt ten jest aktualnie opiniowany przez Policję i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.

Planowany zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów, budowę chodnika z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montaż oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z ul.1-go Maja do posesji nr.53. Termin wykonania prac ustalono na miesiąc październik br.  Koszt zadania wynosi 1,3 miliona złotych.

W dalszej kolejności, w ramach możliwości finansowych przyszłorocznego budżetu, Gmina planuje II etap inwestycji, który obejmie odcinek od posesji nr 53 do skrzyżowania z ul. Jęczmienną. Aktualnie, opracowywana jest dokumentacja projektowa dla tego zadania.

info: knurow.pl

 

wolnosci1

1 KOMENTARZ

  1. Ciekawe czy zaplanują chociaż jeden znak „zakaz postoju i zatrzymywania się” bo obecnie na Wolności mamy slalom gigant – szczególnie przed skrzyżowaniem z Jęczmienną. Natomiast przy skrzyżowaniu z 1 Maja jest loteria czy zdążę lewym pasem dojechać do skrzyżowania bo cała prawa strona oblężona.

Comments are closed.