O Horście Bienku, jego dziełach i wystawie „Słowa, moje spadochrony. Horst Bienek 1930 – 1990”, którą do końca grudnia 2018 roku można zobaczyć w naszym Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku, opowiadała dzisiaj Weronika Wiese zastępca dyrektora Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.

info: Zamek Toszek